За Нас

Асоциацията се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Мисията на Асоциацията е да допринася за защита на интересите, професионалната реализация и подпомагане дейността и развитието на млекопреработвателите в България.

Регистрирана през 1997г.

Националната асоциация на млекопреработвателите
към момента представлява интересите на повече от половината производители в България.
През годините сдружението активно участва в общественния икономически и политически живот, като защитава и отстоява интересите на бранша, провеждайки политика на принципен подход, морал и етика в бизнеса.

Националната асоциация на млекопреработвателите
към момента представлява интересите на повече от половината производители в България.
През годините сдружението активно участва в общественния икономически и политически живот, като защитава и отстоява интересите на бранша, провеждайки политика на принципен подход, морал и етика в бизнеса.

Целите на aсоциацията са:

(1)

Защита на правата и икономическите, социалните и професионални интереси на млекопреработвателите в България на основата на равнопоставеност между тях.
(2)
Представителство на своите членове при формирането на държавната политика и участие в процесите на вземане на решения н национално и местно ниво в сферата на млекопреработването.

(3)

Стимулиране активното участие на членовете си в преструктурирането на млечния бранш в България.
(4)
Подпомагане на млекопреработвателите в България за интернационализация на дейността им и защита на интересите им на ниво Европейско законодателство.

(5)

Насърчаване на членовете си при въвеждането и експлоатацията на нови техники, технологии и оборудване, свързани с млекопреработването.
(6)
Осигуряване на достъп и обмен на информация и ноу-хау между членовете с цел повишаване на тяхната ефективност.

(7)

Улесняване изграждането и поддържането на контакти със сродни структури и организации, работещи в сферата на млекопреработването в България и в чужбина.
Национална
Асоциация на
Млекопреработвателите

Стопански средства за постигане на целите:

(1) Асоциацията осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната й дейност и която обхваща стопанските средства за постигане на целите й.

(2) Стопанската дейност на Асоциацията има за предмет извършването на консултантска, образователна, преводаческа, информационна, рекламна, изложбена, маркетингова дейност и организиране на публични прояви. Тя включва и организирането на специализирани обучения за професионална подготовка на персонал в съответствие с
необходимостта на членовете на Асоциацията, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.

(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват единствено за постигане на целите на Асоциацията, без възможност за разпределяне на печалба.

Запознай се с екипа

SPECTACLE JOHN

CHIEF ARCHITECT

Is this my espresso machine? Wh-what is-h-how did you get my espresso machine?

FANCY HAIR JANE

CEO

Man destroys God. Man creates Dinosaurs. Yes, Yes, without the oops! Must go faster.

MR GOODBOY

JUNIOR ARHCITECT

Must go faster. I gave it a cold? I gave it a virus. A computer virus. You really think you can fly that thing?

MR GOODBOY

JUNIOR ARHCITECT

Must go faster. I gave it a cold? I gave it a virus. A computer virus. You really think you can fly that thing?

MR GOODBOY

JUNIOR ARHCITECT

Must go faster. I gave it a cold? I gave it a virus. A computer virus. You really think you can fly that thing?

MR GOODBOY

JUNIOR ARHCITECT

Must go faster. I gave it a cold? I gave it a virus. A computer virus. You really think you can fly that thing?

Нашият Офис

Нека заедно развием млекопреработвателния бранш в България!

Седалището на Асоциацията се намира в Република България, гр. София, бул. Васил Левски № 106

Можете да се свържете с нас на
Тел: 0886 210 311
Имейл: n_a_m@abv.bg

Адрес и Контакт